Dekarbonizacja przemysłu, czyli jak efektywniej wykorzystać zasoby energetyczne

Zagadnienia energetyczne

Zainteresowany trigeneracją? Skieruj się tutaj.

Na skutek rozkwitu przemysłu pojawił się szybki wzrost popytu na energię nieodzowną do zasilania procesów produkcyjnych. Ogromne zużycie energii, a także poczucie jej marnowania na licznych etapach produkcyjnych powoduje, że fabryki szukają pionierskich rozwiązań, które zarówno zmniejszą koszty działalności, jak i przyczynią się do zmniejszenia szkodliwego ich oddziaływania na środowisko.

Dekarbonizacji przemysłu – zmniejszenie użycia węgla i gazu

Działanie, które ma na celu wzmocnienie niezależności energetycznej firm produkcyjnych poprzez wprowadzanie rozwiązań umożliwiających skuteczniejsze użycie źródeł energii, m.in. przez zwiększenie elektryfikacji oraz ograniczenie zużycia surowców kopalnych, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za pomocą nowoczesnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na pozyskiwaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła oraz prądu, lub trigeneracja, podczas której poza energią i ciepłem w trakcie jednego procesu technologicznego generowane jest dodatkowo zimno.

W szeregu dziedzin przemysłu realne jest także wykorzystanie “czystej energii”, to znaczy energii z odzysku. To energia, która powstaje na przeróżnych etapach produkcji i która zazwyczaj bywa po prostu uwalniana, i w konsekwencji nieodwracalnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tej energii, a następnie powtórne jej użycie daje z czasem znaczne oszczędności, jak również skutkuje zredukowaniem emisji dwutlenku węgla przez zakład produkcyjny.

Dekarbonizacja przemysłu – zabezpieczenie rozkwitu przemysłu w przyszłych dziesięcioleciach

W czasach powszechnego zrozumienia negatywnego wpływu działań ludzkości na otoczenie i wiedzy, że gaz i ropa za kilkadziesiąt lat się skończą, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, bowiem jest zabezpieczeniem jej rozkwitu w kolejnych dekadach. Zwrot przemysłu ku korzystaniu z energii odzyskanej oraz odnawialnej to najwłaściwsza droga do zapewnienia przemysłowi niezależności energetycznej. Rzecz jasna, wdrożenie takich procesów wymaga poniesienia dużych kosztów, lecz w końcowym rozrachunku korzyści jakie one zapewniają, pod każdym względem je kompensują. Oszczędności uzyskane dzięki zmniejszeniu się wydatków ponoszonych na kupno energii już po kilku latach są w stanie zwrócić koszt poniesiony na tę inwestycję. Natomiast redukcja śladu węglowego produkcji i jej szkodliwego oddziaływania na środowisko to już zysk dla całej ludzkości.

Siedziba firmy:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10