Język, czas wykonania, typ przekładu – czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Usługi

Na tlumaczalnia.pl odnajdziesz więcej informacji o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego.

W efekcie otwarcia się naszego kraju na rynki z całego świata wzrósł popyt na usługę przekładu. Codziennie polskie biura tłumaczeń realizują tysiące zwykłych i poświadczonych tłumaczeń na bardziej bądź mniej popularne języki, zarówno na zamówienie osób prywatnych, jak i najrozmaitszych firm.

Pomimo, iż w sieci nietrudno wyszukać darmowe narzędzia oferujące translację, nadal nie dorównają one zawodowym tłumaczom, bowiem skorzystanie z ich usługi jest nierzadko obligatoryjne, np. gdy musimy przynieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się orientacyjnie wyliczyć koszt tłumaczenia. Od czego zatem zależy koszt przekładu?

Okoliczności determinujące cenę przekładu

Na to ile docelowo zapłacimy za translację tekstu wpływ mają następujące elementy:
1. Język, na który lub z którego pragniemy przełożyć dokument. Przekład z popularnych języków germańskich (niderlandzki, angielski) czy romańskich (włoski, hiszpański) będzie z reguły tańszy niż tłumaczenie z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. ukraińskiego, bułgarskiego, rosyjskiego) lub wschodnioazjatyckich (koreańskiego, japońskiego).
2. Kierunek przekładu. Translacja z innego języka na język polski jest tradycyjnie o wiele tańsza niż tłumaczenie w drugą stroną.
3. Czas wykonania przekładu. Jak przy większości usług, jeśli potrzebujemy czegoś “od ręki” musimy szykować się na wyższe ceny.
4. Poziom trudności tłumaczenia bądź tematyka dokumentu. Translacja dokumentów handlowych, prac dyplomowych bądź podręczników medycznych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa charakterystycznego dla danej specjalizacji, ale też odpowiednią wiedzę, by poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy translacji karygodnych pomyłek.

Czym różni się przekład uwierzytelniony od tłumaczenia zwykłego?

Warto wspomnieć, że tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak np. paszport lub dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie ukończenia szkolenia), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie zaznacza czy przekład wykonany był z oryginału, kopii bądź odpisu oraz przypisuje mu niepowtarzalny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli z reguły określają stały cennik za translację najpopularniejszych dokumentów tożsamości i świadectw, natomiast w przypadku potrzeby zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, koszt usługi wylicza się co do zasady od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie poświadczonym jest to 1125 znaków.

Siedziba firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]