Badania psychologiczne kierowców niezbędne w pewnych zawodach

Usługi

Badania psychologiczne Bielsko - więcej szczegółów o tych usługach poznasz w tym miejscu.

Prawo zobowiązuje niektórych kierowców do wykonania badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo obowiązkowe?

Nie każdy kierowca musi poddać się takim badaniom. Są one konieczne w przypadku dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Łatwo zauważyć więc, że są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć wyłącznie wówczas, gdy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne instytucje – czyli na przykład przez Policję – po doprowadzeniu do poważnego wypadku.
Istotą testów jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, jakie mogą być spowodowane na przykład przez brak koncentracji czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury. Podczas badań bierze się pod uwagę wiek kierowcy, bo badane zdolności zmniejszają się wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności wyników, to badania kierowców najczęściej przeprowadza się co 5 lat, lecz jeżeli mają więcej niż 60 lat – co trzydzieści miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad 65 lat, muszą poddawać się badaniom każdego roku.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]