Noty księgowe –co należy wiedzieć o rekompensacie za koszty odzyskiwania należności

Rachunkowość i finanse

Potrzebujesz informacji o notach księgowych 40 euro? Dobrze trafiłeś!

Przedsiębiorcy wcześniej lub później zawsze mają do czynienia z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w określonym terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to spory problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 roku w przypadku wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania spóźnionym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 70 lub 100 euro.

Kiedy zgodnie z prawem można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na 70 i 100 euro

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, ale nie większym niż 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku jest z kolei uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, zaś jeśli wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co najistotniejsze, notę księgową można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia w płatności, na dodatek bez obowiązku wcześniejszego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Powinno się jednakże zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – czy też więcej – euro nie naruszy budowanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych relacji biznesowych. W końcu przyczyną zwłoki we wniesienia należności za fakturę może być niespodziewane niedopatrzenie czy krótkotrwałe kłopoty finansowe dłużnika, a nie jego umyślny zabieg. Dlatego też, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Darmowy generator not księgowych znajdziesz online

W momencie, kiedy wierzyciel ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem regulacje mówią o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie znajdują się we wspomnianym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się biorąc za podstawę średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego darmowo przez Flobo – polską aplikację do obsługi należności w firmach, która posiada także innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]