Automatyzacja obsługi należności – co daje mass collect?

Rachunkowość i finanse

Wszystko o tym, co to takiego mass collect.

Mass collect to usługa, która umożliwia błyskawiczną weryfikację przelewów. Opisujemy w skrócie, jak funkcjonuje mass collect i jak ułatwia pracę małym i dużym firmom.

Mass collect – korzyści z przypisania klientom indywidualnych numerów rachunków

Działanie mass collect jest właściwie stosunkowo proste. Polega na przydzieleniu każdemu kontrahentowi własnego numeru rachunku, który staje się równocześnie jego ID. Takie podejście jest użyteczne tam, gdzie co miesiąc obsługiwana jest spora grupa kontrahentów, a więc przykładowo w firmach telekomunikacyjnych, w szkołach prywatnych, a także wszystkich branżach, gdzie używane jest płatności abonenckie (między innymi w siłowniach). Należności przesyłane w usłudze mass collect trafiają na jeden rachunek firmowy, niemniej jednak uprzednie nadanie klientom niepowtarzalnych numerów rachunków umożliwia ich sprawniejszą identyfikację, bez względu na to, jaką metodą wykonali oni wpłatę (przelew z karty, standardowy przelew bądź przelew za pośrednictwem poczty). Wykorzystanie mass collect przekłada się także na mniej czasochłonne księgowanie należności niż w przypadku księgowania ręcznego, a zarazem na eliminację ewentualnych omyłek, które mogą przydarzyć się w trakcie tej czynności.

Bieżące kontrolowanie spływu opłat – o zaletach mass collect

Chociaż mass collect nie jest obecnie proponowane we wszystkich bankach (posiadają ją między innymi Bank Pekao i BNP Paribas) warto przeanalizować możliwość jego wykorzystania w firmie, również takiej, która każdego miesiąca obsługuje mniej niż 100 faktur. Stosowanie mass collect łączy się bowiem z kilkoma korzyściami, jak np. oszczędność czasu pracowników działu księgowości, opcja połączenia z platformą finansowo–księgową (a więc bieżące kontrolowanie wpływających należności) czy integracja z oprogramowaniem Finance Automation. Taką autorską aplikacją dedykowaną do automatycznej obsługi należności jest Flobo. Pozwala ona nie tylko na połączenie z systemem mass collect banku, ale posiada także funkcję przesyłania powiadomień o nadchodzących płatnościach oraz windykacji, co w ciągu kilku miesięcy przekłada się na zwiększenie terminowości u kontrahentów otrzymujących faktury.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]