Automatyczna windykacja należności – poznaj skuteczne rozwiązanie

Rachunkowość i finanse

Wszystko, czego warto dowiedzieć się o automatycznej windykacji, znajdziesz na https://flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Może być wiele rozmaitych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja polubowna – systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta

Wierzyciel starć się dojść swojej własności poprzez proces windykacji długu. Chociaż termin ten większości ludzi źle się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w trakcie którego wszczyna się względem dłużnika różne działania dopuszczone w obowiązujących przepisach prawa. Czynności te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty. Kiedy ta metoda windykacji pozostanie bez odzewu, kolejną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i co miesiąc wysyła taką samą liczbę paragonów i faktur, prawdopodobieństwo, iż jakaś część opłat nie zostanie wniesiona w wyznaczonym czasie zdecydowanie rośnie. W organizacji całej procedury powiązanego z księgowaniem faktur pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – poprawi terminowość wpłat u swoich klientów

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek wpłynął przelew od kontrahenta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w wyznaczonym terminie, inicjuje ona procedurę przypominania o konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący to narzędzie może skonfigurować indywidualne harmonogramy czynności podejmowanych względem nieterminowych klientów, wyznaczając m.in. przerwy między wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o przybliżającym się terminie płatności za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie dokonali przelewu w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli upomnienia nie przyniosą skutków, następnymi stadiami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez aplikację Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 euro, a później przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Wreszcie, jeśli wypunktowane powyżej działania nie będą skuteczne, aplikacja przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza czas poświęcany na kontrolowanie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie przynosi też istotną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]