Kontenery na odpady – produkt nie tylko dla branży budowlanej

Handel Usługi branży budowlanej

Dowiedz się, gdzie nabyć kontenery na śmieci.

Nie wszystkie odpady powinny trafić do koszy na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które są generowane w czasie różnych prac budowlanych i renowacji, a także odpadów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednak wyniknąć trudności związane z magazynowaniem i przewozem odpadów. Żeby ich uniknąć, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do przechowywania oraz transportu opakowań, starych mebli, gruzu i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są także kontenery uszczelniane, które świetnie sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są także wymagane w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak wióry metalowe, trociny czy granulaty. Ich załadunek usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są różne podmioty. Pośród nich można znaleźć m.in. ekipy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy oferujące usługi wywozu gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Udostępniają je one klientom, a po napełnieniu odwożą do punktu legalnego ich magazynowania lub recyklingu.

Siedziba firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]