Maria July 22, 2019

Gotowe steki z antrykotu USA przygotowujemy na specjalne zamówienie w naszym zakładzie.

Produkt możemy przygotować zarówno w formie chłodzonej jak również mrożonej.

Gramatura steka to ok. 300g.

Pakowanie oddzielnie po jednej sztuce vacuum.

Pakowanie dedykowane dla sieci supermarketów oraz delikatesów na takach typu skin-pack.